Παρασκευή
24/03/2023
Σάββατο
25/03/2023
Kυριακή
26/03/2023
Δευτέρα
27/03/2023
Tρίτη
28/03/2023
Tετάρτη
29/03/2023
Πέμπτη
30/03/2023
17:00-17:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
17:00-17:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
17:00-17:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
17:00-17:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
17:00-17:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-18:40
TRX
TRX GROUP
,
18:00-18:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
18:00-18:40
TRX
TRX GROUP
,
Προσθήκη
18:00-18:40
TRX
CROSS TRAINING
,
Προσθήκη
18:00-18:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
18:00-18:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:30-19:10
TRX
FUNCTIONAL TRAINING
,
Προσθήκη
18:00-18:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
18:00-18:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
18:30-19:10
TRX
FUNCTIONAL TRAINING
,
Προσθήκη
19:00-19:40
TRX
CROSS TRAINING
,
19:00-19:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
18:40-19:20
TRX
FUNCTIONAL TRAINING
,
Προσθήκη
19:00-19:40
TRX
TRX GROUP
,
Προσθήκη
19:00-19:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
19:00-19:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:20-20:00
TRX
TRX GROUP
,
Προσθήκη
19:00-19:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-19:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
19:30-20:10
TRX
CYCLING
,
Προσθήκη
20:00-20:40
TRX
MOBILITY TRAINING
,
20:00-20:40
TRX
CYCLING
,
Προσθήκη
20:00-20:40
TRX
CROSS TRAINING
,
Προσθήκη
19:40-20:20
TRX
MOBILITY TRAINING
,
Προσθήκη
20:00-20:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
20:00-20:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
21:00-21:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
REFORMER
PILATES REFORMER
ΛΕΝΙΑ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert