Δευτέρα
17/06/2024
Tρίτη
18/06/2024
Tετάρτη
19/06/2024
Πέμπτη
20/06/2024
Παρασκευή
21/06/2024
Σάββατο
22/06/2024
Kυριακή
23/06/2024
Πρωί
PILATES REFORMER | 09:00
09:00-09:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 10:00
10:00-10:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 10:00
10:00-10:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
3 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 10:00
10:00-10:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
0 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 10:00
10:00-10:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
3 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 10:00
10:00-10:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
1 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 10:00
10:00-10:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
2 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 11:00
11:00-11:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 / 4
Προσθήκη
TRX | 11:00
11:00-11:40
GX SMALL GROUPS
ΑΝΔΡΕΑΣ
0 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 11:00
11:00-11:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
1 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 11:00
11:00-11:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
3 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 11:00
11:00-11:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
0 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 11:00
11:00-11:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
2 / 4
Προσθήκη
TRX | 12:00
12:00-12:40
GX SMALL GROUPS
ΑΝΔΡΕΑΣ
1 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 11:00
11:00-11:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
2 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 12:00
12:00-12:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 / 4
Προσθήκη
FUNCTIONAL TRAINING | 11:00
11:00-11:40
GX SMALL GROUPS
ΑΝΔΡΕΑΣ
0 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 12:00
12:00-12:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
1 / 4
Προσθήκη
TRX | 11:00
11:00-11:40
GX SMALL GROUPS
ΑΝΔΡΕΑΣ
0 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 12:00
12:00-12:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
1 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 12:00
12:00-12:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
0 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 12:00
12:00-12:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
0 / 4
Προσθήκη
Μεσημέρι
PILATES REFORMER | 16:00
16:00-16:50
REFORMER
ΘΑΝΟΣ
2 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 16:00
16:00-16:50
REFORMER
ΘΑΝΟΣ
1 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 16:00
16:00-16:50
REFORMER
ΘΑΝΟΣ
1 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 16:00
16:00-16:50
REFORMER
ΘΑΝΟΣ
1 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 16:00
16:00-16:50
REFORMER
ΘΑΝΟΣ
1 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 13:00
13:00-13:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 17:00
17:00-17:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
2 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 17:00
17:00-17:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
3 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 17:00
17:00-17:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
0 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 17:00
17:00-17:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 / 4
Προσθήκη
Απόγευμα
TRX | 18:00
18:00-18:40
GX SMALL GROUPS
ΑΝΔΡΕΑΣ
4 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 18:00
18:00-18:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
2 / 4
Προσθήκη
FUNCTIONAL TRAINING | 18:00
18:00-18:40
GX SMALL GROUPS
ΘΑΝΟΣ
2 / 8
Προσθήκη
CROSS TRAINING | 18:00
18:00-18:40
GX SMALL GROUPS
ΘΑΝΟΣ
2 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 18:00
18:00-18:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
2 / 4
Προσθήκη
TRX | 18:00
18:00-18:40
GX SMALL GROUPS
ΘΑΝΟΣ
3 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 18:00
18:00-18:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
3 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 18:00
18:00-18:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
3 / 4
Προσθήκη
CROSS TRAINING | 18:00
18:00-18:40
GX SMALL GROUPS
ΘΑΝΟΣ
2 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 19:00
19:00-19:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
3 / 4
Προσθήκη
TRX | 19:00
19:00-19:40
GX SMALL GROUPS
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2 / 8
Προσθήκη
FUNCTIONAL TRAINING | 19:00
19:00-19:40
GX SMALL GROUPS
ΘΑΝΟΣ
2 / 8
Προσθήκη
INDOOR CYCLING | 19:00
19:00-19:40
GX SMALL GROUPS
ΣΩΤΗΡΗΣ
3 / 8
Προσθήκη
FUNCTIONAL TRAINING | 19:00
19:00-19:40
GX SMALL GROUPS
ΑΝΔΡΕΑΣ
1 / 8
Προσθήκη
INDOOR CYCLING | 19:00
19:00-19:40
GX SMALL GROUPS
ΣΩΤΗΡΗΣ
2 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 19:00
19:00-19:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
3 / 4
Προσθήκη
INDOOR CYCLING | 20:00
20:00-20:40
GX SMALL GROUPS
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
3 / 8
Προσθήκη
CROSS TRAINING | 20:00
20:00-20:40
GX SMALL GROUPS
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1 / 8
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 20:00
20:00-20:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
3 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 20:00
20:00-20:50
REFORMER
ΛΕΝΙΑ
3 / 4
Προσθήκη
PILATES REFORMER | 20:00
20:00-20:50
REFORMER
ΕΙΡΗΝΗ
3 / 4
Προσθήκη
MOBILITY TRAINING | 20:00
20:00-20:40
GX SMALL GROUPS
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
0 / 10
Προσθήκη
INDOOR CYCLING | 20:00
20:00-20:40
GX SMALL GROUPS
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
4 / 8
Προσθήκη
MOBILITY TRAINING | 20:00
20:00-20:40
GX SMALL GROUPS
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
0 / 10
Προσθήκη
MOBILITY TRAINING | 21:00
21:00-21:40
GX SMALL GROUPS
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
0 / 10
Προσθήκη